Męskie Granie 2015

15.08 Warszawa Fort Bema wejście od ul. Jerzego Waldorffa

Start 17:00. Do sektorów wpuszczamy od godziny 16.30. Warto być wcześniej, by zająć miejsce i zaopatrzyć się we wszystko, co niezbędne.

Kup bilet
Warszawa

Ważna informacja

Na koncerty nie można wnosić aparatów fotograficznych, kamer oraz innych sprzętów nagrywających audio video. Zabronione jest również wnoszenie alkoholu, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych oraz wskaźników laserowych.